Wydawnictwo Muzeum

Muzeum Kaszubskie prowadzi własną działalność wydawniczą. Od 1993 r. Muzeum wraz z Towarzystwem Przyjaciół Muzeum Kaszubskiego im. Franciszka Brzezińskiego wydaje własne roczniki "Kaszubskie Zeszyty Muzealne". Rocznik ma na celu promocję Muzeum Kaszubskiego, stolicy Kaszub - Kartuzy oraz całego regionu.

Poza tym Muzeum współpracuje z wieloma muzeami i uczelniami a ostatnio również z Muzeum Miasta Skuodas na Litwie. Muzeum jest otwarte na taką współpracę.

Dla dzieci i młodzieży prowadzone są lekcje muzealne.

Rocznie muzeum jest odwiedzane przez ok. 20 tys. turystów z kraju i zagranicy.

 

 

PUBLIKACJE WŁASNE MUZEUM KASZUBSKIEGO IM. F. TREDERA

 1. GRYNIEWICZ S., Płatek róży białej ... . Niepublikowany rękopis jeńca wojennego spisany w latach 1940-1945 w Stalagu II B Hammerstein (Czarne), Kartuzy 2006

 2. JELIŃSKI M., Kaszubskie pszczelarstwo ludowe w świetle słowników Bernarda Sychty, „Kaszubskie Zeszyty Muzealne”, Z. 8 2000.

 3. JELIŃSKI M., Ziołolecznictwo na Kaszubach, „Kaszubskie Zeszyty Muzealne” Z. 8 2000.

 4. Die Kaschubischen Heimatsagen des Alexander Treichel, Einführung, Treichels-Biographie und Auswahl der Sagen N. MACZULIS, Kartuzy 1996.

 5. MACZULIS N., Adwent i Godnie Święta w obrzędowości Kaszubów kartuskich, „Kaszubskie Zeszyty Muzealne” Z. 10 2002.

 6. MACZULIS N., Doroczne obrzędy sobótkowe i nocy św. Jana na Kaszubach Środkowych, „Kaszubskie Zeszyty Muzealne” Z. 11 2003.

 7. MACZULIS N., Dr por. rez. Edmund Mroczkiewicz (1902-1964), dyrektor szpitala – „znakomity chirurg polski z Kartuz nad morzem”, „Kaszubskie Zeszyty Muzealne” Z. 12 2004.

 8. MACZULIS N., Goszcząc wśród ojców kartuzów – wróciłem na drogę ku wieczności, „Kaszubskie Zeszyty Muzealne”, Z.14, Kartuzy 2008

 9. MACZULIS N., Kartuzy. Herb i prawa miejskie, Kartuzy 1993, (wyczerpane).

 10. MACZULIS N., Kartuzy. Herb i prawa miejskie, Wyd. II, Kartuzy 1996, (wyczerpane).

 11. MACZULIS N., Kartuzy. Herb i prawa miejskie, Wyd. III, Kartuzy 2000, (wyczerpane).

 12. MACZULIS N., Kartuzy – z dziejów miasta i powiatu. Landraci, Starostowie, Przewodniczący Prezydiów Rad Narodowych, Naczelnicy Miasta i Powiatu oraz Burmistrzowie Gminy w latach 1818-1998, Kartuzy 1998. (wyczerpane).

 13. MACZULIS N., Kaschubisches Museum Kartuzy, Kartuzy 1991.

 14. MACZULIS N., Moje wspomnienie o Franciszku Brzezińskim (1925-1997) – człowieku – legendzie Muzeum Kaszubskiego, „Kaszubskie Zeszyty Muzealne” Z. 5 1997.

 15. MACZULIS N., Muzeum Kaszubskie Kartuzy. Dzieje i ekspozycje, Kartuzy 1992.

 16. MACZULIS N., Niemieckie plany utrzymania terytoriów prowincji Westpreußen wobec stanowiska Kaszubów przed podpisaniem Traktatu Wersalskiego, „Kaszubskie Zeszyty Muzealne” Z. 2 1994.

 17. MACZULIS N., Obrzędy i zwyczaje kaszubskie okresu Zapustów i Popielca, „Kaszubskie Zeszyty Muzealne” Z. 10 2002.

 18. MACZULIS N., Obrzędy i zwyczaje ludowe w okresie Wielkiego Postu i Wielkanocy na terenie powiatu kartuskiego, „Kaszubskie Zeszyty Muzealne” Z. 9 2001.

 19. MACZULIS N., 50 lat Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach (1947-1997) i jego patron Franciszek Treder, „Kaszubskie Zeszyty Muzealne” Z. 5 1997.

 20. MACZULIS N., Rola i działalność Rady Robotniczo – Żołnierskiej i Robotników Rolnych powiatu kartuskiego w polskim ruchu narodowym w latach 1918-1920, „Kaszubskie Zeszyty Muzealne” Z. 6 1998.

 21. MACZULIS N., Rzemiosło artystyczne i sztuka ludowa Kaszub, Kartuzy 1991, (wyczerpane).

 22. MACZULIS N., Sylwetka Pawła Brzeskiego – polonijnego działacza kaszubskiego w Kanadzie – godnego ambasadora Kaszub, „Kaszubskie Zeszyty Muzealne” Z. 5 1997.

 23. MACZULIS N., Z dziejów Kartuz i walk Kaszubów o niepodległość w latach 1918-1945, „Kaszubskie Zeszyty Muzealne” Z. 4 1996.

 24. MACZULIS N., Z dziejów kaszubskiej osady przyklasztornej Zakonu Kartuzów (1382-1920), „Kaszubskie Zeszyty Muzealne” Z. 3 1995.

 25. MACZULIS N., Zjazd Kaszubskich Działaczy Społeczno – Kulturalnych w Kartuzach w 1945 r. W świetle dokumentu, „Kaszubskie Zeszyty Muzealne” Z. 7 1999.

 26. MACZULIS N., OKRÓJ W., Kartuzy w starej i nowej fotografii, Bydgoszcz 1993.

 27. MACZULIS N., Zwyczaje kaszubskie związane z kultem Matki Boskiej i Świętem Zmarłych, „Kaszubskie Zeszyty Muzealne” Z. 11 2003.

 28. MACZULIS N., Święty Bruno pierwszy kartuz patronem miasta Kartuzy, Kartuzy 2009

 29. TREDER F., Najstarsze zabytki powiatu kartuskiego. Tajemnice kamiennych kręgów w Węsiorach, Wyd. N. MACZULIS, „Kaszubskie Zeszyty Muzealne” Z. 3 1995.

 30. TREDER F., Pamiętnik w Muzeum spisany, Oprac. N. MACZULIS, „Kaszubskie Zeszyty Muzealne” Z. 1 1993.

Aktualności

18 sierpień 2017
  Trzecia edycja jarmarku Etno- prezentacje za nami. W sobotę 12 sierpnia w Muzeum Kaszubskim goście mieli okazję uczestniczyć w licznych atrakcjach prezentujących dawne rzemiosło i rękodzieło kaszub...

Muzeum Kaszubskie im. Franciszka Tredera w Kartuzach
Copyright © 2012

Projekt i wykonanie: Projekt i realizacja: StudioArt.biz