Wydawnictwo Muzeum

Muzeum Kaszubskie prowadzi własną działalność wydawniczą. Od 1993 r. Muzeum wraz z Towarzystwem Przyjaciół Muzeum Kaszubskiego im. Franciszka Brzezińskiego wydaje własne roczniki "Kartuskie Zeszyty Muzealne". Rocznik ma na celu promocję Muzeum Kaszubskiego, stolicy Kaszub - Kartuzy oraz całego regionu. Roczniki są dostępne na naszej stronie, Kartuskie Zeszyty Muzealne.

Poza tym Muzeum współpracuje z wieloma muzeami i uczelniami a ostatnio również z Muzeum Miasta Skuodas na Litwie. Muzeum jest otwarte na taką współpracę.

Dla dzieci i młodzieży prowadzone są lekcje muzealne.

Rocznie muzeum jest odwiedzane przez ok. 20 tys. turystów z kraju i zagranicy.

 

 

Zamieściliśmy poniżej wspomnienia oficerów Wojska Polskiego, uczestników walk kampanii wrześniowej na Pomorzu w tym Kartuzach w 1939 r.

Relacje zostały opublikowane w książce "Kartuzy 1939. Wspomnienia." Wydanej przez Muzeum Kaszubskie w Kartuzach.

 

Kpt. piech. Stanisław Grajski, dowódca 3 kompanii IV Kartuskiego Batalionu Obrony Narodowej

Por. art. Stanisław Głuszyk, 3 bateria Morskiego Dywizjonub Artylerii Lekkiej

Ppor. rez. piech. Wacław Matysiak, oficer żywnościowy IV Kartuskiego Batalionu Obrony Narodowej

Ppor. rez. piech. Wojciech Stodulski, dowódca 2 plutonu 3 kompanii IV Kartuskiego Batalionu Obrony Narodowej

Kpt. piech. Michał Pikuła, dowódca 2 kompanii IV Kartuskiego Batalionu Obrony Narodowej

Kpt. piech. Michał Ziobrowski, dowódca 5 kompanii II Gdyńskiego Batalionu Obrony Narodowej

Por. rez. piech, Walerian Szefka, zastępca dowódcy 2 kompanii IV Kartuskiego Baonu Obrony Narodowej

Kpt. piech. Roman Wasilewski, dowódca 1 kompanii IV Kartuskiego Batalionu Obrony Narodowej

 

 

"Zaczarowany Świat Dziecka - gry i zabawki na Kaszubach" - Muzeum Kaszubskie w Kartuzach, 2017 - do pobrania

 

 

POZOSTAŁE PUBLIKACJE WŁASNE MUZEUM KASZUBSKIEGO IM. F. TREDERA

 1. GRYNIEWICZ S., Płatek róży białej ... . Niepublikowany rękopis jeńca wojennego spisany w latach 1940-1945 w Stalagu II B Hammerstein (Czarne), Kartuzy 2006

 2. JELIŃSKI M., Kaszubskie pszczelarstwo ludowe w świetle słowników Bernarda Sychty, „Kaszubskie Zeszyty Muzealne”, Z. 8 2000.

 3. JELIŃSKI M., Ziołolecznictwo na Kaszubach, „Kaszubskie Zeszyty Muzealne” Z. 8 2000.

 4. Die Kaschubischen Heimatsagen des Alexander Treichel, Einführung, Treichels-Biographie und Auswahl der Sagen N. MACZULIS, Kartuzy 1996.

 5. MACZULIS N., Adwent i Godnie Święta w obrzędowości Kaszubów kartuskich, „Kaszubskie Zeszyty Muzealne” Z. 10 2002.

 6. MACZULIS N., Doroczne obrzędy sobótkowe i nocy św. Jana na Kaszubach Środkowych, „Kaszubskie Zeszyty Muzealne” Z. 11 2003.

 7. MACZULIS N., Dr por. rez. Edmund Mroczkiewicz (1902-1964), dyrektor szpitala – „znakomity chirurg polski z Kartuz nad morzem”, „Kaszubskie Zeszyty Muzealne” Z. 12 2004.

 8. MACZULIS N., Goszcząc wśród ojców kartuzów – wróciłem na drogę ku wieczności, „Kaszubskie Zeszyty Muzealne”, Z.14, Kartuzy 2008

 9. MACZULIS N., Moje wspomnienie o Franciszku Brzezińskim (1925-1997) – człowieku – legendzie Muzeum Kaszubskiego, „Kaszubskie Zeszyty Muzealne” Z. 5 1997.

 10. MACZULIS N., Niemieckie plany utrzymania terytoriów prowincji Westpreußen wobec stanowiska Kaszubów przed podpisaniem Traktatu Wersalskiego, „Kaszubskie Zeszyty Muzealne” Z. 2 1994.

 11. MACZULIS N., Obrzędy i zwyczaje kaszubskie okresu Zapustów i Popielca, „Kaszubskie Zeszyty Muzealne” Z. 10 2002.

 12. MACZULIS N., Obrzędy i zwyczaje ludowe w okresie Wielkiego Postu i Wielkanocy na terenie powiatu kartuskiego, „Kaszubskie Zeszyty Muzealne” Z. 9 2001.

 13. MACZULIS N., 50 lat Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach (1947-1997) i jego patron Franciszek Treder, „Kaszubskie Zeszyty Muzealne” Z. 5 1997.

 14. MACZULIS N., Rola i działalność Rady Robotniczo – Żołnierskiej i Robotników Rolnych powiatu kartuskiego w polskim ruchu narodowym w latach 1918-1920, „Kaszubskie Zeszyty Muzealne” Z. 6 1998.

 15. MACZULIS N., Sylwetka Pawła Brzeskiego – polonijnego działacza kaszubskiego w Kanadzie – godnego ambasadora Kaszub, „Kaszubskie Zeszyty Muzealne” Z. 5 1997.

 16. MACZULIS N., Z dziejów Kartuz i walk Kaszubów o niepodległość w latach 1918-1945, „Kaszubskie Zeszyty Muzealne” Z. 4 1996.

 17. MACZULIS N., Z dziejów kaszubskiej osady przyklasztornej Zakonu Kartuzów (1382-1920), „Kaszubskie Zeszyty Muzealne” Z. 3 1995.

 18. MACZULIS N., Zjazd Kaszubskich Działaczy Społeczno – Kulturalnych w Kartuzach w 1945 r. W świetle dokumentu, „Kaszubskie Zeszyty Muzealne” Z. 7 1999.

 19. MACZULIS N., Zwyczaje kaszubskie związane z kultem Matki Boskiej i Świętem Zmarłych, „Kaszubskie Zeszyty Muzealne” Z. 11 2003.

 20. MACZULIS N., Święty Bruno pierwszy kartuz patronem miasta Kartuzy, Kartuzy 2009

 21. TREDER F., Najstarsze zabytki powiatu kartuskiego. Tajemnice kamiennych kręgów w Węsiorach, Wyd. N. MACZULIS, „Kaszubskie Zeszyty Muzealne” Z. 3 1995.

 22. TREDER F., Pamiętnik w Muzeum spisany, Oprac. N. MACZULIS, „Kaszubskie Zeszyty Muzealne” Z. 1 1993.

Muzeum Kaszubskie im. Franciszka Tredera w Kartuzach
Copyright © 2012

Projekt i wykonanie: Projekt i realizacja: StudioArt.biz