Promocja piątego numeru Kartuskich Zeszytów Muzealnych odbyła się w internecie. 

Kartuskie Zeszyty Muzealne zawierają materiały z zakresu etnografii i historii Kaszub. w najnowszym tomie (piątym) znajdziemy wspomnienia syberyjskie w opracowaniu Franciszka Szczęsnego, autora wielu publikacji popularnonaukowych, a także znanej szerszemu gronu czytelników W krainie Gryfa. ponadto znajdą Państwo w roczniku cenne artykuły historyczne. Jeden z obszerniejszych tekstów, zatytułowany Trauma 1945 roku. Wkroczenie Armii Czerwonej na Kaszuby, wyszedł spod pióra Tomasz Słomczyńskiego. Koncentruje się na tragicznych wydarzeniach z wiosny 1945 roku w okolicach Kartuz. Drugi tekst, autorstwa Barbary Kąkol, pod tytułem Ks. dr Witold Szymczukiewicz jest artykułem biograficznym, poświęconym duchownemu katolickiemu wywodzącemu się z Wileńszczyzny, któremu przyszło pełnić posługę duszpasterską w okresie powojennym m.in. w Kartuzach i Ugoszczy k. Bytowa. Spod pióra Barbary kąkol wyszedł też tekst zatytułowany Pozycja ekonomiczna mniejszości niemieckiej w powiecie kartuskim w okresie międzywojennym. Autorem kolejnego artykułu jest Krzysztof Kowalkowski, który od lat bada dzieje swojej rodziny. Tym razem zajmuje się biografią Antoniego Maksymiliana Kowalkowskiego (1901 - 1983) - nauczyciela w Sulęczynie, Parchowie i Bączu. Opracowanie obfituje w szczegóły, które autor znalazł w literaturze przedmiotu oraz w zasobach archiwalnych, jak przystało na genealoga - głównie w metrykach kościelnych i aktach urzędowych stanu cywilnego. 

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem. 

Link do materiały: https://www.youtube.com/watch?v=L2XptBOzZ_c 

Spis zawartości:

Barbara Kąkol 

Ks. dr Witold Szymczukiewicz - sprawiedliwy wśród narodów świata 

Barbara Kąkol 

Pozycja ekonomiczna mniejszości niemieckiej w powiecie kartuskim w okresie międzywojennym 

Krzysztof Kowalkowski 

Antoni Maksymilian Kowalkowski (1901 - 1983) - nauczyciel w Sulęczynie, Parchowie i Bączu 

Tomasz Słomczyński 

Trauma 1945 roku. Wkroczenie Armii Czerwonej na Kaszuby 

Materiały źródłowe 

Franciszek Szczęsny 

Wspomnienia syberyjskie Henryka Maryla