15 grudnia 2023 r., w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach odbyła się promocja książki Daniela Kalinowskiego pt. „Juwernota. Literatura kaszubska i studia kulturowe”. Rozmowę z autorem przeprowadził prof. Dušan-Vladislav Paždjerski.
Rozmawiano m.in. o tożsamości, podejmowaniu wyzwań i tematach, które jeszcze nie zostały poruszone w literaturze kaszubskiej. Książka prof. Daniela Kalinowskiego jest wynikiem jego badań nad literaturą kaszubską. Swoje studia kulturowe skupił przede wszystkim na mitach, kompleksach, poczuciu kaszubskości, kreacjach kaszubskich. Spotkanie zakończyło się ciekawa dyskusją.
Zrealizowano w ramach projektu „Ogrody literatury” dofinansowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Wydawnictwo Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego jest beneficjentem programu własnego Instytutu Książki „Certyfikat dla małych księgarni”.
***
Prof. Daniel Kalinowski, filolog specjalizujący się w historii literatury polskiej XIX wieku; nauczyciel akademicki; profesor zwyczajny w Instytucie Filologii. Zainteresowania naukowe: motywy żydowskie w literaturze polskiej, kaszubistyka, polska recepcja twórczości Franza Kafki, kultura buddyjska w tradycji polskiej. Jest autorem kilkunastu książek autorskich m.in. : Raptularz kaszubski; Żydzi polscy i pomorscy. Studia o ludziach i literaturze; opracował kilkadziesiąt prac zbiorowych i napisał kilkaset artykułów. Członek Rady Języka Kaszubskiego i Instytutu Kaszubskiego. Jest dyrektorem Szkoły Doktorskiej Akademii Pomorskiej w Słupsku.
Prof. Dušan-Vladislav Paždjerski, językoznawca, nauczyciel akademicki, serbski badacz od lat związany naukowo i osobiście z Pomorzem i Kaszubami, dyrektor Instytutu Studiów Klasycznych i Slawistyki. Autor pierwszego w historii słownika kaszubsko-serbskiego. Zainteresowania naukowe Pana Profesora koncentrują się wokół języka i kultury serbskiej oraz języka kaszubskiego. Autor wielu publikacji m.in. Tematy Kaszubskie - Kašupske teme czy też Kašupske narodne pripovetke (Kaszubskie opowiadania ludowe), II wydanie, Belgrad 2017. Członek Rady Języka Kaszubskiego i Instytutu Kaszubskiego.
foto. Ryszard Mielewczyk