Życzenia zdrowych i radosnych Świąt oraz spełnienia wszystkich marzeń w nadchodzącym roku, życzy Towarzystwo miłośników Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach.

  14 grudnia odbyło się Walne Zgromadzenie członków Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Kaszubskiego im. F. Brzezińskiego w Kartuzach oraz członków Rady Muzeum. Otworzył je zastępca przewodniczącego Towarzystwa Norbert Maczulis, który powitał przybyłych na spotkanie. Następnie przedstawił porządek obrad. Dyrektor Muzeum Kaszubskiego Norbert Maczulis przedstawił Radzie Muzeum oraz członkom Towarzystwa, sprawozdanie roczne z działalności Muzeum Kaszubskiego oraz plan działalności na przyszły rok.

Omówił inwestycje wykonane w Muzeum,  remont toalet w budynku głównym muzeum, czy też dokonanie wymiany palnika olejowego na gazowy w istniejącym kotle grzewczym muzeum. Stwierdził, że rok należy zaliczyć do udanych, chociaż frekwencja odwiedzających muzeum nieco zmalała. Wpływ po części na ten fakt miały zorganizowane w Polsce mistrzostwa Europy w piłce nożnej.

Ponadto poinformował zebranych o tym, że rodzina Pontus ubiegająca się o budynki Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach, jako zadośćuczynienie za pozostawione mienie zabużańskie, przegrała sprawę w Sądzie. Fakt ten bardzo cieszy, gdyż siedziba muzeum ma swoją tradycję i niepowtarzalny klimat.

Pan Edmund Lewańczyk zaproponował wybór Prezydium i  Przewodniczącego. Zebrani wybrali Prezydium w składzie: Barbara Kąkol i Norbert Maczulis. Skład Prezydium Norbert Maczulis, Barbara Kąkol, Ryszard Mielewczyk, przyjęty został jednomyślnie w głosowaniu jawnym. Na przewodniczącego Prezydium wybrany został Norbert Maczulis, a protokolantem Barbara Kąkol.

Norbert Maczulis oddał głos Barbarze Kąkol, która poinformowała zebranych, że w  związku ze śmiercią przewodniczącego Towarzystwa Jana Kiedrowskiego, trzeba wybrać nowego przewodniczącego rady.

Wobec powyższego zebrani zaproponowali kandydaturę Ryszarda Mielewczyka, który wyraził zgodę na udział w kandydowaniu. Ponadto zauważono, że należy dokonać zmian na stanowisku sekretarza, skarbnika i członka w związku z licznymi obowiązkami, jakie mają niektóre osoby z Rady. Wszyscy zebrani zgodzili się z tą propozycją.

W związku z powyższym przystąpiono do wyboru nowych władz.

Na przewodniczącego Rady Towarzystwa został wybrany jednogłośnie Ryszard Mielewczyk, zastępcą przewodniczącego Norbert Maczulis, sekretarzem Barbara Kąkol, skarbnikiem  Magdalena Karcz, na członka Rady zaproponowano i jednogłośnie wybrano  Aleksandra Kostucha.

Skład rady Towarzystwa został jednogłośnie przyjęty w głosowaniu jawnym.

Dyrektor Muzeum złożył wszystkim życzenia świąteczno – noworoczne oraz zapewnił, że spotkania takie będą się odbywały cyklicznie.

Spotkanie umilił swoim występem Edmund Lewańczyk przewodniczący Rady Muzeum. Zaprezentował nowy repertuar kolęd kaszubskich oraz zachęcił wszystkich do ich śpiewania.

 

{gallery}Swieta_2012{/gallery}