W czwartek, 15 lutego 2024 r. odbyła się promocja, rocznika Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach „Kartuskie Zeszyty Muzealne”, numeru ósmego.

Omówiła go szczegółowo Barbara Kąkol, redaktor naczelna, która poprowadziła także rozmowę z autorami m.in. prof. Dušanem-Vladislavem Paždjerskim Marianem Gostkowskim, Krzysztofem  Kowalkowskim i Piotrem Kazaną. Opowiadali oni o swych artykułach (Krzysztof Kowalkowski obdarował też muzeum masą cennych pamiątek), przybliżając nie tylko tematykę, ale i proces ich powstawania. Rocznik omówił  recenzent   - dr Tomasz Rembalski.

Serdecznie zapraszamy  na promocję ósmego numeru Kartuskich Zeszytów Muzealnych, która odbędzie się 15 lutego 2024 r. (czwartek) o godz. 17.00 w zrewitalizowanym budynku Muzeum Kaszubskiego przy ulicy Kościerskiej 1.

Znajdą Państwo w nim między innymi biogramy osób związanych z Kartuzami autorstwa Dariusza Dolatowskiego. Przypomina on postać malarki Idy Bingmann-Droese w 60. rocznicę śmierci. Drugi artykuł tegoż autora poświęcony jest prof. Siegfriedowi Rabowowi, wykładowcy i farmakologowi kartuskiemu wywodzącemu się ze znanej kartuskiej rodziny żydowskiej Rabow. Ostatni artykuł Dolatowski poświęcił Leonowi Józefowi Soyke, który tak jak wielu Kaszubów w czasie II wojny światowej został wcielony do Wehrmachtu, potem dostał się do niewoli skąd trafił do armii gen. Andersa. Na uwagę zasługują cenne fotografie, które autor pozyskał od rodziny. Z kolei Marian Gostkowski przybliża historię „Gazety Kartuskiej” i spółki wydawniczej Remus w latach 1989-2015.

Kolejny artykuł wyszedł spod pióra znanego gdańskiego genealoga-amatora, Krzysztofa Kowalkowskiego, który od lat zajmuje się dziejami swojej rodziny. Tym razem tematem jego tekstu jest biografia Jadwigi Kowalkowskiej. Opracowanie obfituje w liczne szczegóły, które autor znalazł w literaturze przedmiotu oraz w zasobach archiwalnych, głównie w metrykach kościelnych i aktach urzędów stanu cywilnego.

Tekst Barbary Kąkol dotyczy kartuskiej społeczności żydowskiej. Jest on wprowadzeniem do rozważań Piotra Kazany na temat lokalizacji dawnego kirkutu w Kartuzach. Z kolei prof. Dušan-Vladislav Paždjerski koncentruje się na temacie kulturologicznym dotyczącym oszukania Śmierci w serbskich i kaszubskich narracjach. Ponadto dokonał wyboru tekstu na temat Zwëczaje ë òbëczaje kaszëbskòsłowińsczégò narodë z utworu Floriana Ceynowy Skórb i uwspółcześnił pisownię. Kolejny autor, Marian Jeliński rozważa czy ludowa nazwa „dzekö wika” to właściwe określenie dla wyki kaszubskiej na Kaszubach zaś Józef Wąsiewski opisuje puckie wydarzenia z 1920 roku z perspektywy 2022.

 W niniejszym tomie publikujemy także dla Państwa przemówienie Barbary Kąkol wygłoszone podczas uroczystej sesji z okazji 100. urodzin miasta Kartuzy. Uroczystość odbyła się w marcu 2023 roku. Ponadto w tomie znajdą Państwo sprawozdania, podsumowujące roczną działalność Muzeum Kaszubskiego im. F. Tredera i Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Kaszubskiego
im. F. Brzezińskiego w Kartuzach.

 

Wczoraj, 25 stycznia 2024 r. w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach można było wysłuchać niezwykłego reportażu pt. „Śladami Else” o Elżbiecie Pintus – Żydówce z Kaszub.

Podkategorie