9 września odbył się wieczór poetycki i promocja tomiku pt. „Kartuzy w wierszach”.

Wieczór poprowadziła Gabriela Szubstarska prezes Gdańskiego Klubu Poetów.

Na spotkanie przybyła m.in. wiceburmistrz Kartuz Sylwia Biankowska, przewodniczący Towarzystwa Miłośników Kartuz Tadeusz Moryń, przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Kaszubskiego Ryszard Mielewczyk, dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej Sebastian Szuman wraz z małżonką. Wieczór muzycznie umiliły: Zosia Szuman (pianino) Anna Jarząbek (śpiew, gitara) i Wiktoria Walkusz (śpiew).

Swoje wiersze zaprezentowali:

Sławomir Jerzy Ambroziak

Grażyna Fidrych-Witkowicki

Barbara Mielnik-Panow

Agnieszka Smugła

Tomasz Snarski

Gabriela Szubstarska

Maciej Świtalski

Agnieszka Tomik-Powaga

Zbigniew Trzebiatowski

 

Tomik powstał w roku jubileuszu 100-lecia nadania Kartuzom praw miejskich.  Pomysł narodził się podczas wieczoru poetyckiego zorganizowanego przez Panią Magdalenę Klinkosz w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach. Na klimatyczny wieczór z niezwykłą oprawą muzyczną zaprosiliśmy także prof. Dušana- Vladislava Paždjerskiego i Agnieszkę Tomik – Powagę z Gdańskiego Klubu Poetów. To spotkanie zaowocowało współpracą. Zaproponowaliśmy, aby Gdański Klub Poetów przyłączył się do obchodów jubileuszowych miasta poprzez napisanie o nim wierszy. I tak powstał tomik Kartuzy w wierszach. Można go nabyć w sklepiku muzeum.

foto. Ryszard Mielewczyk 

   

  

  

   

   

   

   

  

  

  

  

 

   

   

   

   

  

 

 

 

 

  

 9 września mieliśmy przyjemność gościć załogę Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej (Fundacja GAP) z Krakowa. Od kilku lat współpracuje ona  z prof. Jerzym Hausnerem oraz prof. Cezarym Obracht Prondzyńskim. - głównie przy projekcie Solidarni w Rozwoju (https://solidarniwrozwoju.pl/), ale też przy OEES (https://kongres.oees.pl/)

***

Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej (Fundacja GAP) jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się organizacji pozarządowych w Małopolsce. Została powołana do życia w 2005 roku przez grono pracowników Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej oraz Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Powstaniu Fundacji GAP przyświecał cel wspierania środowiska studentów w aktywnych działaniach w sferze badawczo-naukowej, rozwoju przedsiębiorczości, aktywności turystyczno-sportowej oraz przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych.

   

  

  

Szanowni Państwo,

w imieniu własnym jak i Gdańskiego Klubu Poetów serdecznie zapraszamy  na wieczór poetycki i promocję  tomik poezji  Kartuzy w wierszach, które odbędą się 9 września (sobota) o godz. 17.00 w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach przy ulicy Kościerskiej 1.,

Tomik powstał  w roku jubileuszu 100-lecia nadania Kartuzom praw miejskich.  Pomysł narodził się podczas wieczoru poetyckiego zorganizowanego przez Panią Magdalenę Klinkosz w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach. Na klimatyczny wieczór z niezwykłą oprawą muzyczną zaprosiliśmy także prof. Dušana- Vladislava Paždjerskiego i Agnieszkę Tomik – Powagę z Gdańskiego Klubu Poetów. To spotkanie zaowocowało współpracą. Zaproponowaliśmy, aby Gdański Klub Poetów przyłączył się do obchodów jubileuszowych miasta poprzez napisanie o nim wierszy. Dzięki zaangażowaniu artystów przystąpiono do pracy twórczej. I tak powstało osiemnaście wierszy opublikowanych w niniejszym tomiku. Stworzyli je poeci zrzeszeni w Gdańskim Klubie Poetów z panią prezes Gabrielą Szubstarską na czele. 

Podkategorie