Szanowni Państwo,

w imieniu własnym jak i Gdańskiego Klubu Poetów serdecznie zapraszamy  na wieczór poetycki i promocję  tomik poezji  Kartuzy w wierszach, które odbędą się 9 września (sobota) o godz. 17.00 w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach przy ulicy Kościerskiej 1.,

Tomik powstał  w roku jubileuszu 100-lecia nadania Kartuzom praw miejskich.  Pomysł narodził się podczas wieczoru poetyckiego zorganizowanego przez Panią Magdalenę Klinkosz w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach. Na klimatyczny wieczór z niezwykłą oprawą muzyczną zaprosiliśmy także prof. Dušana- Vladislava Paždjerskiego i Agnieszkę Tomik – Powagę z Gdańskiego Klubu Poetów. To spotkanie zaowocowało współpracą. Zaproponowaliśmy, aby Gdański Klub Poetów przyłączył się do obchodów jubileuszowych miasta poprzez napisanie o nim wierszy. Dzięki zaangażowaniu artystów przystąpiono do pracy twórczej. I tak powstało osiemnaście wierszy opublikowanych w niniejszym tomiku. Stworzyli je poeci zrzeszeni w Gdańskim Klubie Poetów z panią prezes Gabrielą Szubstarską na czele. 

18 sierpnia 2023 roku uczciliśmy w Kartuzach Dzień Flagi Kaszubskiej!  Dziękujemy wszystkim za obecność! Z tej okazji na kartuskim Rynku odbyła się wspólna zabawa, śpiew i tańce z Regionalnym Zespołem Pieśni i Tańca Kaszuby oraz Kapelą Pleskota.

W wydarzeniu uczestniczyli Kaszubski Uniwersytet Ludowy, Fundacja Masz Głos, Towarzystwo Miłośników Kartuz i Kaszuby Biegają a także Kobiecy i Dziewczęcy Zespół Śpiewaczy Kurpie.

 Organizatorami wydarzenia byli Muzeum Kaszubskie w Kartuzach i Gmina Kartuzy. Spotkanie rozpoczęło się od wspólnego odśpiewania hymnu kaszubskiego, podczas którego dzieci prezentowały ogromną flagę kaszubską. Zebranych na Rynku przywitali Mieczysław Grzegorz Gołuński, burmistrz Kartuz i Barbara Kąkol, dyrektor Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach.

Święto Flagi Kaszubskiej obchodzone jest od 2012 roku z inicjatywy Kaszëbskô Jednoty. Datę wybrano ze względu na dzień 18 sierpnia 1929 roku, kiedy podczas zjazdu Zrzeszenia Regionalnego Kaszubów w Kartuzach, po raz pierwszy wywieszono kaszubską flagę.

Dziękujemy wszystkim, którzy przygotowali własne flagi. Wszystkie zaprezentowane zostały nagrodzone. Dziękujemy za obecność przedszkolakom z gminnych placówek oraz dyrektorom szkół z Gminy Kartuzy.

 

Trudno było ocenić przyniesione prace, wszystkie zasługiwały na nagrodę. Stąd wszystkie nagrodzono, wyróżnienia specjalne przyznając pracom wykonanym przez: Magdalenę Pułczyńską, Franciszka Rutkowskiego, Przedszkole w Staniszewie, Kobiecy i Dziewczęcy Zespół Śpiewaczy Kurpie, Przedszkole ZSO nr 2 w Kartuzach, Alicję Domaszk - RZPiT Kaszuby.

Na Rynku można też było obejrzeć wystawę wystawa "Pod Kaszubską Flagą". Zostało zaprezentowanych ponad 20 prac wykonanych w drewnie: rzeźby oraz płaskorzeźby ukazujące codzienne życie Kaszubów. Wszystkie prace stworzone zostały na przełomie 40 lat, najstarsza rzeźba powstała w 1983 roku. Ich autorami są m.in.: Janina Gliszczyńska, Henryk Hewelt, Ryszard Krzoska, Henryk Lepak, Jan Wespa.

 
    
 
 
  
  
  
  
   
   
   
   
  
  
  
  
   
  
  
  
  \
  
  
  
  
   
  
  
  
  
   
  
 
  
  
   
   
  
  
  
 
  
 
  
 
   
 
  

logo Portu Lotniczego w Gdańsku

Szanowni Państwo,

 Pragniemy podzielić się z Państwem wspaniałą wiadomością. Otrzymaliśmy wsparcie finansowe w wysokości 40.000,00 zł od Portu Lotniczego Gdańsk na zakup zestawów okularów VR oraz figury przedstawiającej mnicha kartuskiego, trzymającego kulę ziemską z łacińską sentencją Stat Crux dum volvitur orbis – Stoi Krzyż, dopóki kręci się ziemia. 

Pięknie dziękujemy!!!

Zamysłem władz miasta jest - aby w przestrzeni miejskiej stanęły figury mnichów kartuskich. Jedna z rzeźb została zaprezentowana przez Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka podczas XXIV Światowego Zjazdu Kaszubów w Kartuzach. Dodać należy, że św. Bruno – pierwszy kartuz jest patronem miasta Kartuzy.  Figura mnicha kartuskiego, trzymającego kulę ziemską z łacińską sentencją Stat Crux dum volvitur orbis – Stoi Krzyż, dopóki kręci się ziemia już niebawem stanie niedaleko dworca integracyjnego, podkreślając tym samym wielkie dziedzictwo historyczne miasta, którego początki sięgają powstania na tych ziemiach Zakonu Kartuzów.

Drugie przedsięwzięcie dotyczy zmodernizowania wystawy stałej muzeum o elementy z rozszerzoną rzeczywistością.  W tym celu zostaną zakupione zestawy okularów VR.  Goście dzięki okularom przeniosą się w świat materiałów filmowych 3D. Łączny koszt projektu 40.000,00 zł netto.

Prezentacja fig...
Prezentacja fig...
Gogle ClassVR
Zestaw gogli Cl...

Szanowni Państwo, informujemy iż 14 i 15 sierpnia Muzeum jest nieczynne.

Serdecznie zapraszamy 16 sierpnia. 

Podkategorie