Publikacja stanowi analizę i rekonstrukcję tego, jak wyobrażał sobie naród kaszubski Jan Rompski (1913-1969), pisarz działacz, etnograf, urodzony i pochowany w Kartuzach.

Ten współzałożyciel grupy polityczno-literackiej Zrzeszińców narodową tożsamość kaszubską interpretował jako zespół cech z otwartego zbioru, obejmującego w szczególności: terytorium, język, kulturę, poczucie obywatelstwa. W tekst poświęconej mu publikacji autor wkomponował współczesne dyskursy tożsamościowe Kaszubów, tak by skonfrontować narrację Jana Rompskiego z dzisiejszym wyobrażeniem kaszubskiej etniczności.

 

Artur Jabłoński – aktywista kaszubski, dziennikarz, pisarz, badacz języka i tożsamości Kaszubów. Pracuje jako asystent na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. Pozostaje zaangażowany w ruch kaszubski od 1990 roku, od kiedy związał się ze studenckim pismem „Tatczëzna”. Był prezesem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, a następnie współzałożył stowarzyszenie osób narodowości kaszubskiej Kaszëbskô Jednota. Współzałożyciel Radia Kaszëbë oraz założyciel prywatnej dwujęzycznej szkoły podstawowej Naja Szkoła. Może pochwalić się kilkoma polskojęzycznymi publikacjami, z których najbardziej ceni sobie esej Kaszubi. Wspólnota narodowa oraz książkami w języku kaszubskim: trzema powieściami, tomikiem opowiadań i dwoma tomikami poezji.