Promocja książki rozpoczęła się przedstawieniem w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Łyśniewie Sierakowickim. Dzieci i młodzież do występu przygotowała ich nauczycielka języka kaszubskiego, czyli autorka publikacji. Zaprezentowali oni dwa wybrane opowiadania z promowanej książki. Jedno z nich znajduje się w pierwszej części zbioru, i dotyczy pokazania świata oczami dziecka, a drugie – z kolejnej części, traktujące o relacjach. 

Następnie Barbara Kąkol dyrektor Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach przedstawiła informację o autorkach. Wspomniała, że oprócz książki można oglądać wystawę prac, które znalazły się w publikacji oraz tych ostatecznie niewykorzystanych. Ponadto zachęciła dzieci do kolorowania kolorowanki, która została stworzona przez ilustratorkę na podstawie książki. O samej książce opowiedziały: Karolina Serkowska-Sieciechowska, autorka, Anna Dunst z ramienia wydawcy oraz Bogumiła Cirocka, korektorka.

Opowiadania te pisane były w latach 2007-2017 (pierwsza część) i 2016-2023 (druga część). Pomysł na ich stworzenie jak zauważyła pisarka zrodził się spontanicznie.

Pierwsza część jest efektem fascynacji małym dzieckiem – obserwowaniem jego dojrzewania i odbierania przez niego świata. Dlatego często narracja prowadzona jest z jego perspektywy. Są tu przedstawione zadziwiające skojarzenia, śmieszne pomysły i zachowania chłopca, który, najpierw jako jedyny syn swoich rodziców, z czasem staje się starszym bratem swojej siostry, a później też brata. W tekstach tych widać rozwój tego młodego człowieka od jego około trzech aż do trzynastu lat, kiedy zmienił się on w nastoletniego młodzieńca. 

W drugiej części pokazane są przede wszystkim relacje. Często dotyczą one fikcyjnych, bajkowych postaci, ale mogą być związane z każdym z nas. Są tu ukazane trudności, jakie stawia przed nami życie, a z jakimi musimy sobie radzić. Może więc znaleźć w nich siebie całkiem młody odbiorca, jak i starszy. Inspiracją do tworzenia tych opowieści była różna – pisanie do wybranych słów, na podstawie doświadczeń, czy ujrzanego obrazu. Opisane zdarzenia mogą pomóc czytelnikowi w oswojeniu się z niektórymi niełatwymi sytuacjami.

Podczas spotkania był też czas na gratulacje i pytania do autorek. Promocja zakończyła się wykonaniem wspólnej pamiątkowej fotografii.

***

 

Karolina Serkowska-Sieciechowska - wychowywała się w rodzinie Grotów z Kartuz, która od trzech pokoleń zajmuje się kaszubską twórczością ludową.

  1. Serkowska-Sieciechowska skończyła szkołę podstawową, gimnazjalną, liceum oraz szkołę policealną w Kartuzach. Następnie w Gdańsku studiowała filologię polską, dziennikarstwo i komunikację społeczną, przygotowanie pedagogiczne oraz nauczanie języka kaszubskiego. W tym samym mieście zdobywała też wiedzę o fotografii.

 

Należała do Klubu Studenckiego „Pomorania”. Obecnie należy do Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oddziału w Kartuzach, Rady Języka Kaszubskiego, Rady Muzeum Kaszubskiego im. Franciszka Tredera w Kartuzach, nieformalnej grupy Młodych Pisarzy Kaszubskich „Zymk”, Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Kaszuby” z Kartuz, jest instruktorką koła dziennikarskiego w Kartuskim Centrum Kultury w Kartuzach, wydającego pismo „Reflektor”.

Zajmuje się pisaniem artykułów do miesięczników po kaszubsku i po polsku. Współpracowała z „Gazetą Kartuską”, „Radiem Kaszëbë”, „Radiem Gdańsk” oraz miesięcznikiem „Pomerania”.

Utwory literackie publikowała w „Pomeranii”, „Òdrodze”, literackim dodatku do „Pomeranii” - „Stegna”, zeszytach „Zymk”, „Reflektorze”, zaś referaty o tematyce regionalnej – m. in. w biuletynach Rady Języka Kaszubskiego.

 

Jest laureatką konkursów w różnych dziedzinach – literackich, recytatorskich, gawędziarskich, czytelniczych, językowych, fotograficznych, sztuki ludowej i innych. Swoje prace ludowe z kaszubskiego haftu i malarstwa na szkle, których wykonywania nauczyła ją mama, pokazywała na kilku wystawach.K. Serkowska-Sieciechowska ma na swoim koncie wykonywanie korekty językowej (polskiej i kaszubskiej) w kilku publikacjach, a także tłumaczenia w publikacjach z j. polskiego na j. kaszubski. Od 2015 r. uczy języka regionalnego kaszubskiego w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. H. Derdowskiego w Kartuzach, a od 2017 r. także w Szkole Podstawowej w Łyśniewie Sierakowickim. Jej uczniowie biorą udział w licznych konkursach, często osiągając wysokie wyniki oraz angażują się w promowanie kaszubskiej kultury i tradycji. Przygotowuje ich również do zdawania matury z j. kaszubskiego.

  1. Serkowska-Sieciechowska w 2016 roku otrzymała od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, a w 2024 r. Skrę Ormuzdową – nagrodę przyznawaną przez kolegium redakcyjne i redakcję miesięcznika „Pomerania” „za szerzenie wartości zasługujących na publiczne uznanie, pasje twórcze, propagowanie kultury kaszubskiej i innej pomorskiej, działania bez rozgłosu, przezwyciężanie trudnych środowiskowych warunków, społeczne inicjatywy w dziedzinie kultury”.

 

Alicja Serkowska

Urodzona 13.03.1955 r. w Kartuzach. Absolwentka gdańskiej ASP na Wydziale Grafiki Projektowej. Twórczyni ludowa w dziedzinie haftu kaszubskiego oraz kaszubskiego ludowego malarstwa na szkle. Mieszka w Kartuzach. Jest córką Leona i Jadwigi Grot. Zainteresowanie twórczością ludową wyniosła z domu rodzinnego. Brała udział w wielu konkursach sztuki ludowej i zdobywała nagrody. Jej obrazy malowane na szkle zdobią liczne pomorskie instytucje kultury, a także znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą. W 2003 r. została odznaczona medalem za zasługi w upowszechnianiu twórczości ludowej, nadanym przez O/Gdański Stowarzyszenia Twórców Ludowych. W tym też roku została nominowana do nagrody „Perła Kaszub” nadawanej przez Kapitułę i Starostę Powiatu Kartuskiego. W 2006 r. została odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi za działalność twórczą z okazji jubileuszu 50-lecia Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. W kwietniu 2013 r. otrzymała Wyróżnienie Burmistrza Kartuz „Kartesko Skra”, natomiast we wrześniu 2013 r. decyzją Rady Programowej Stowarzyszenia Twórców Ludowych O/Gdańskiego została uhonorowana medalem Teodory i Izydora Gulgowskich. W roku 2015 otrzymała „Skrę Ormuzdową”, a w 2018 r. za wybitne zasługi w twórczości artystycznej otrzymała nagrodę specjalną Marszałka Województwa Pomorskiego. W 2023 r. obchodziła 50-lecie pracy artystycznej. Bierze udział w wielu plenerach i wystawach sztuki ludowej w kraju i za granicą. Uczy haftu kaszubskiego oraz malarstwa na szkle dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe na warsztatach sztuki ludowej lub na zaproszenie szkół i przedszkoli. Uczestniczy w festynach, jarmarkach ludowych oraz innych imprezach folklorystycznych. Swoją pasję haftowania oraz malowania na szkle przekazała córce Karolinie. Przez wiele lat pełniła funkcję Prezesa Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Obecnie jest jego wiceprezesem.

foto. Ryszard Mielewczyk