Dar dla Muzeum Kaszubskiego od Pana Andrzeja Buslera

Muzeum Kaszubskie im. Franciszka Tredera w Kartuzach powiększyło swoje zbiory o unikatowe artefakty, a to dzięki ponownej hojności Pana Andrzeja Buslera, prezesa Kaszubskiego Forum Kultury.
Tym razem kartuskie muzeum otrzymało przedwojenne dodatki Gazety Kartuskiej takie jak: „Rodzina” i „Przyjaciel Młodzieży”, reprodukcje fotografii czarno-białych Władysława Baranowskiego, pochodzącego z Cieszenia wiejskiego fotografa oraz plakat z wystawy fotografii, która w 1994 r. odbyła się w Chmielnie. 
Bezcennym darem są też numery „Rycerza Maryji”, pisma poświęconego sprawom wojaków i młodzieży, R. I, 1927 nr. 1, R.I, 1928, nr 2. „Rycerz Maryji" ukazywał się nakładem Związku Towarzystw Powstańców i Wojaków Okręgu Kaszubskiego w Kartuzach.
Wartość tej kolekcji podnosi fakt, że pochodzi ze zbiorów śp. Wojciecha Kiedrowskiego, działacza kaszubskiego, wieloletniego redaktora miesięcznika „Pomerania”, założyciela Oficyny Czec.


„Rycerz Maryji"
Podtytuł precyzował, że jest to "Pismo poświęcone sprawom wojaków i młodzieży" R.1/1927 - 1928/. Nr 1.    "Rycerz Maryji" ukazywał się nakładem Związku Towarzystw Powstańców i Wojaków Okręgu Kaszubskiego w Kartuzach. Bezpłatne pismo otrzymywali członkowie tego stowarzyszenia oraz Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej. 
W 1920 r. zaczęły powstawać we wszystkich parafiach kaszubskich Towarzystwa Młodzieży Katolickiej, a od 1922 r. Towarzystwa Powstańców i Wojaków. W organizację oraz pracę Towarzystwa Powstańców i Wojaków na Kaszubach zaangażowani byli m.in. żołnierze 66 Kaszubskiego Pułku Piechoty. Szczególnie na tym polu, wyróżniał się kapitan Jan Wandtke. Z myślą o tej społeczności wydawano „Rycerza Maryji”. 
Jako biuletyn Związku Towarzystw Powstańców i Wojaków Okręgu Kaszubskiego informował przed wszystkim o działalności i o wydarzeniach związanych ze Związkiem.
Funkcję redaktora, w tym i odpowiedzialnego "Rycerza Maryji", pełnił Jan Regliński, kierownik szkoły powszechnej w Miechucinie, późniejszy nauczyciel mniejszości polskiej w Niemczech.
"Rycerza Maryji" tłoczono czcionkami drukarni "Gazety Kartuskiej" w Kartuzach. Nie udało się ustalić liczebności nakładu pisma, ale biorąc pod uwagę rozwój wymienionych organizacji i ich zasięg terytorialny - nakład musiał być znaczny. Towarzystwo Powstańców i Wojaków cieszyło się na Kaszubach dużym zainteresowaniem. Obwody organizacji były tworzone w większości kaszubskich wsi. Na przykład oddział Towarzystwa Powstańców i Wojaków w Przodkowie zrzeszał 270 członków w 8 obwodach.

   
Rodzina” pierwszy, samoistny, tygodniowy dodatek do "Gazety Kartuskiej".
„Rodzina” począwszy od numeru 1 z 8 października 1922 r., towarzyszyła „Gazecie Kartuskiej" systematycznie w każdą niedzielę, aż do końca 1936 roku.
Układ treści w "Rodzinie" rozpoczynał się zawsze od tekstu ewangelii na daną niedzielę, potem szła nauka związana z tą  ewangelią, "złote myśli", po nich jakiś wierszyk. Kolejne miejsca na łamach zajmowały porady gospodarskie i lekarskie. Całość zamykał "Wesoły kącik", czyli humor i żarty. Układ ten ulegał niekiedy drobnym modyfikacjom.
Oprócz poezji zamieszczała "Rodzina" bajki, podania, legendy, opowieści ludowe  w języku polskim  i rzadziej,  zwłaszcza w początkowym okresie 1922 - 1924, kaszubskim. Większość zamieszczanych tu materiałów podawano anonimowo.
Z "Rodziną” współpracowali: Franciszek Hoppa (1875 – 1941) z Warzna, Franciszek Sędzicki (1882 – 1957), Teodora Kropidłowska (1879 – 1931), Leon Kowalski (1882 – 195).
     


"Przyjaciel Młodzieży" dodatek do "Gazety Kartuskiej" dla dzieci i doroślejszych
1 listopada 1924 roku zaczęło ukazywać się w Kartuzach samodzielne pismo „Przyjaciel Młodzieży", które jak głosił podtytuł, przeznaczone było dla dzieci i młodzieży.  "Przyjaciel Młodzieży" pomyślany był jako dwutygodnik. Chętni mogli go zamawiać u listonosza, w urzędzie pocztowym lub w szkole u swego nauczyciela. Opłata miesięczna wynosiła 50 gr.
Jednak z powodu braku odpowiedniej reklamy oraz życzliwego poparcia ze strony rodziców i nauczycieli „Przyjaciel Młodzieży" stal się miesięcznikiem w formie bezpłatnego dodatku do "Gazety Kartuskiej".  Od tego momentu gazeta ukazywała się aż do końca września 1936 roku.   Jako pismo redagowane w duchu katolickim zamieszczano w nim krótkie życiorysy niektórych świętych. Dodatek prezentując problematykę religijną - szerzył kult relikwii.
Redaktorem i wydawcą "Przyjaciela Młodzieży" był Jan Bieliński.  (BK)

Aktualności

18 wrzesień 2020
 17 września  w kartuskim Muzeum odbył się wernisaż wystawy malarskiej „Mistyk na Kaszubach”. Ekspozycję tworzy dwadzieścia osiem obrazów autorstwa Wiesława Grzecha.     W uroczystości otwarcia ucze...
14 wrzesień 2020
Dyrektor Muzeum Kaszubskiego im. F. Tredera w Kartuzach ma zaszczyt zaprosić nawystawę Wiesława Grzecha ,,Mistyk na Kaszubach”, którą rozpocznie uroczysty wernisaż.17 września 2020 (czwartek) o godz. ...

Muzeum Kaszubskie im. Franciszka Tredera w Kartuzach
Copyright © 2012

Projekt i wykonanie: Projekt i realizacja: StudioArt.biz