Kartuskie Zeszyty Muzealne

26 stycznia 2023 r., w  Muzeum Kaszubskim w Kartuzach  odbyła się promocja siódmego numeru  Kartuskich Zeszytów Muzealnych.  Spotkanie poprowadziła dyrektor Barbara Kąkol, która zaprosiła do rozmowy autorów tekstów opublikowanych w roczniku.

W rozmowie wzięli udział: dr Tomasz Rembalski, recenzent, dr Eugeniusz Pryczkowski, Antoni Mroczkiewicz, Piotr Kazana, Krzysztof Kowalkowski i Alicja Serkowska.Na spotkaniu nie mogli być z różnych względów prof. K. Ruchniewicz, Sławomir Formella, Dariusz Dolatowski, prof. M. Tomkiewicz oraz prok. Maciej Schulz.Po rozmowie nastąpiła druga część spotkania podczas której głos zabrali zebrani goście.

W numerze siódmym  „Kartuskich Zeszytów Muzealnych” znajdą Państwo teksty autorstwa Dariusza Dolatowskiego,  poświęcone: 50 latom działalności opiekuńczo-wychowawczej Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek w Kartuzach (1927–1977) a  także działalności opiekuńczo-wychowawczej Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Kartuzach i powstania sierocińca (1922-2022),Krzysztofa Kowalkowskiego, dotyczące  Józefa Serwacego Kowalkowskiego, nauczyciela i wójta gminy Starogard wieś, Barbary Kąkol o Emilu Sobieckim, staroście kartuskim i  Olgierdzie lotniku RAF.

Prokurator Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku, Marcin Schulz wraz z prof. Moniką Tomkiewicz z Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie w niniejszym tomie piszą o nieznanych zbrodniach nazistowskich popełnionych na Kaszubach, a dokładnie w Połęczynie we wrześniu 1939 roku.Spod pióra Sławomira Formelli wyszedł tekst Wojciech Kiedrowski i jego działalność w świetle akt Służby Bezpieczeństwa (część 1). Autor, w oparciu o akta archiwalne, skupia się na działalności Kiedrowskiego w czasach tzw. Polski Ludowej, czyli od lat pięćdziesiątych do przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku.  Piotr Kazana pisze o potrzebie badań nad dobrze zachowanym grodziskiem Zamkowa Góra niedaleko Kartuz.

Nie zabrakło także tekstów wspomnieniowych. Antoni Mroczkiewicz dzieli się z nami swoim wspomnieniem o ks. Witoldzie Szymczukiewiczu.W niniejszym tomie znajdą Państwo przemówienia dr. Eugeniusza Pryczkowskiego  oraz prof. Krzysztofa Ruchniewicza z okazji odsłonięcia obelisku poświęconego ofiarom reżymów hitlerowskiego i stalinowskiego w Baninie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w spotkaniu i zachęcamy do nabycia zeszytu.

 

     

Na zdjęciu od lewej: dr Tomasz Rembalski,  Krzysztof Kowalkowski oraz Piotr Kazana.

  

                                  Na zdjęciu: dr Tomasz Rembalski, Krzysztof Kowalkowski,        Na zdjęciu: Barbara Kąkol dyrektor Muzeum,dr Tomasz Rembalski,

                                         Piotr Kazana oraz Alicja Serkowska                                         Krzysztof Kowalkowski, Piotr Kazana ,Alicja Serkowska

                                                                                                                                                               oraz dr Eugeniusz Pryczkowski

                                                                 

  

Goście, którzy przybyli na promocję Kartuskich Zeszytów Muzealnych

  

Podczas promocji Kartuskich Zeszytów Muzealnych

  

  

 

Barbara Kąkol Dyrektor Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach 

 

Alicja Serkowska

Antoni Mroczkiewicz

 dr Tomasz Rembalski

Krzysztof Kowalkowski

Antoni Mroczkiewicz

dr Eugeniusz Pryczkowski

Piotr Kazana