Wśród laureatów XXIII Konkursu Literatury Kaszubskiej i o Kaszubach Costerina 2023 znalazła się książka Barbary Kąkol Kczewo. Szkic do dziejów miejscowości do 1989 roku, której wydawcą jest Muzeum Kaszubskie w Kartuzach. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.