Zapraszamy serdecznie do udziału  w Święcie Flagi Kaszubskiej, które  odbędzie się  18 sierpnia (piątek) na Rynku w Kartuzach, godz.12.00. 

W programie : wspólna zabawa, śpiew i tańce kaszubskie z Regionalnym Zespołem Pieśni i Tańca Kaszuby  oraz Kapelą Pleskota. 

Ponadto zachęcamy do wykonania (własnoręcznie) flagi kaszubskiej, (nie ma znaczenia technika i rozmiar) najciekawsze nagrodzimy. Poza tym będziemy rozdawać flagi kaszubskie, tak aby mogli Państwo  wywiesić je w swoim domu, pracy itp.

Będą z nami Kaszubski Uniwersytet Ludowy, Fundacja Masz Głos, Towarzystwo Miłośników Kartuz, Kaszuby Biegają (i ich wielka flaga kaszubska).  KUL będzie miał także swoje stoisko z rękodziełem ludowym.

Spotkajmy się na Rynku w Kartuzach.

 

***

 

 

18 sierpnia obchodzimy Dzień Flagi Kaszubskiej

18 sierpnia to szczególny dzień w historii Kaszubów. W tym dniu powołano do życia w kartuzach Zrzeszenie Regionalne Kaszubów. Głównymi jego twórcami byli Aleksander Labuda i Jan Trepczyk. Podczas zjazdu założycielskiego po raz pierwszy publicznie wywieszono flagę kaszubską czarno- złotą , wcześniej powiewała ona tylko na willi Majkowskiego w Kartuzach. Na pamiątkę tego wydarzenia działacze Kaszëbsczi Jednotë wybrali 18 sierpnia jako Dzień Flagi Kaszubskiej, i tak powstała wspaniała tradycja wywieszania flagi kaszubskiej z okazji dwóch kaszubskich świąt: Dnia Jedności Kaszubów (19 marca) i Święta Flagi Kaszubskiej (18 sierpnia) w niektórych miastach powiewają one tak także w czasie innych ważnych uroczystości kaszubskich. Coraz częściej dostrzega się ją także w prywatnych domostwach i na

18 sierpnia to szczególna data w historii Kaszubów, gdyż przypomina o pierwszym publicznym wywieszeniu czarno-złotych chorągwi oraz chorągwi z czarnym gryfem na złotym polu podczas zjazdu założycielskiego Zrzeszenia Regionalnego Kaszubów w 1929 roku w Kartuzach, którego pierwszym prezesem został Aleksander Majkowski18 sierpnia obchodzimy dzień flagi kaszubskiej na pamiątkę tego wydarzenia. Działacze Kaszëbsczi Jednotë wybrali 18 sierpnia jako Dzień Flagi Kaszubskiej, ponieważ w tym dniu, w 1929 r., po raz pierwszy we współczesnych czasach, została publicznie wywieszona flaga kaszubska. Miało to miejsce w czasie zjazdu, który doprowadził do założenia Zrzeszenia Regionalnego Kaszubów. Aleksander Labuda, jeden z twórców tej organizacji, opisywał te wydarzenia w następujący sposób:

Zebraniu organizacyjnemu (…) pragnęliśmy nadać ton jak najbardziej poważny i ogólnokaszubski. W tym celu zorganizowaliśmy uroczysty zjazd Kaszubów w Kartuzach. (…) Nad biurem dumnie powiewała złoto-żółta chorągiew z Czarnym Gryfem. Jedyną taką chorągiew, symbol Kaszubów, posiadał do tej pory dr Majkowski; powiewała na jego willi na 3 Maja i inne większe uroczystości państwowe. (…) Komitet postanowił nad biurem wywiesić drugą chorągiew kaszubską – czarno-żółtą, chorągiew narodową. Wywołało to natychmiastową reakcję ze strony władz lokalnych. Wicestarosta kartuski, p. Paźniewski, przysłał policjantów z rozkazem usunięcia tych chorągwi. Wówczas to na moment poczułem się nagle słaby i bezradny. Zwróciłem się do Jana : – Co teraz? Co robić? – Co robić? To są chorągwie nasze, kaszubskie. Tych chorągwi nie damy usunąć, chociażby się nam o nie bić przyszło z całą policją kartuską. Symbole

kaszubskie mają prawo bytu na ziemiach kaszubskich. Spojrzałem mu w oczy i zobaczyłem w nich po raz pierwszy prawdziwego Jana, całą jego zdecydowaną wolę. Taka z nich biła energia i siła woli, i zdecydowanie, że pomyślałem sobie: takie oczy chyba mógł mieć jedynie Napoleon pod Austerlitz. Siłą jego woli natychmiast mnie się udzieliła. Zawstydziłem się mej chwilowej słabości i bezradności. W tej chwili wpadła do naszego biura siostra doktora Majkowskiego, p. Frania, z radą, aby nie zdejmować chorągwi, ale wywiesić obok kaszubskich chorągiew polską. Zrobiliśmy tak i dzięki temu władze lokalne chwilowo dały nam spokój. Dzień zjazdu wyznaczono na niedzielę 18 sierpnia 1929 roku. Kartuzy przyjęły odświętną szatę, z domów powiewały chorągiewki kaszubskie obok polskich (…).