Szanowni Państwo, informujemy, że w Wigilię Muzeum otwarte będzie do godziny 13.00, natomiast w Sylwestra do godziny 14.00.

11 grudnia 2021 r., w sobotę odbył się w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach koncert Barda Solidarności Antoniego Filipkowskiego pt. „Zielona Wrona”.

Koncert zorganizowany został  w związku z 40. rocznicą  wprowadzenia stanu wojennego. Pieśniarz przywołał  tragizm tamtych czasów, przeżycia i doświadczenia osób represjonowanych, ich pamiętniki, listy, poezję i prozę – będące świadectwem czasu, nie tak odległej historii, w której aktywny udział brali mieszkańcy Pomorza i Kaszub. Wśród wykonanych piosenek nie mogło zabraknąć tytułowej „Zielonej Wrony” (nawiązującej do WRON)  i aktualne do dziś „Nie dajmy się podzielić” utwór napisany przez Filipkowskiego do sółów wiersza Jonasza Kofty. Działacz opozycji antykomunistycznej PRL podzielił się także ze zebranymi swoimi przeżyciami w stanie wojennym. Na zakończenie był krótki quiz z wiedzy o stanie wojennym.

***

Antoni Filipkowski, znany jako Tolek ( ur. 29 stycznia 1953 r. w Barwikach koło Łomży), polski pieśniarz, wykonawca piosenki autorskiej, działacz opozycji antykomunistycznej w okresie PRL.  W sierpniu 1980 należał do organizatorów strajku w Rejonie I Port Gdański, piastując jednocześnie funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu strajkowego. Od września 1980 roku należał do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Był też jednym z jego założycieli w I Porcie Gdańskim.

13 grudnia 1981 roku należał do grupy organizatorów strajku w Porcie Gdańskim. W nocy został zatrzymany i osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku.

W listopadzie 1982 został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku, skąd został zwolniony po miesiącu. W latach 80. XX wieku aktywny był również jako wykonawca piosenki autorskiej, zaś jego nagrania rozpowszechniane były w ramach tzw. drugiego obiegu. W 1982 został laureatem Nagrody Kulturalnej „Solidarności” za balladę Idą pancry na Wujek (autorem tekstu był Maciej Bieniasz). Występował w tym okresie między innymi w kościołach i klubach studenckich. W 1987 został zwolniony z pracy w Porcie Gdańskim. W 1988 roku  wystąpił dla strajkujących stoczniowców Stoczni Gdańskiej im. Włodzimierza Lenina. Po 1989 roku kilka lat przebywał w USA.

 Następnie po powrocie do Polski związany był między innymi ze Sky Orunia, a także tygodnikiem Trójmiasto. W 2000 roku założył własną firmę wydawniczą  AJF Media. Jest członkiem  „Stowarzyszenia Godność”.  W 2006 został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2017 roku otrzymał odznaczenie – Krzyż Wolności i Solidarności od prezesa IPN dr Jarosława Szarka.

Na zdjęciu: Antoni Filipkowski podczas koncertu "Zielona Wrona" w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach. 

   

                                   Na zdjęciu: Dyrektor Muzeum Barbara Kąkol.                                          Na zdjęciu: Antoni Filipkowski podczas koncertu "Zielona Wrona". 

   

                                                                                                         Wręczenie nagród uczestnikom koncertu.                                    

   

Na zdjęciu: Antoni Filipkowski wraz z przybyłymi gośćmi.                                                 Na zdjęciu: Burmistrz Kartuz Mieczysław Grzegorz Gołuński
                                                                                                                                     wraz z artystą Antonim Filipkowskim. 

  

9 grudnia w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach zaprezentowała została książka pt. "Brawãdë Bracy Grimm”.

Publikacja jest efektem wieloletniej pracy Pani Ireny Hirsz, która przetłumaczyła sześćdziesiąt sześć baśni braci Grim na język kaszubski. Niestety samej autorki nie było na spotkaniu, reprezentowała ją córka pani Danuta Skóra. Rozmowę z Paniami: Danutą, Wandą Lew Kiedrowską i Magdaleną Barganowską Olbryś przeprowadziła Barbara Kąkol.

Wydanie baśni było marzeniem Pani Ireny Hirsz, które udało się spełnić dzięki ogromnemu zaufaniu rodziny do współpracy z Muzeum.

Jest to pierwszy tak duży przekład baśni Grimmów. Wcześniej ukazało się w Stegnie kilka baśni braci Grimm przetłumaczonych przez studenta etnofilologii kaszubskiej Piotra Cichosza. Z ponad 200 baśni braci Grimm Pani Irena dokonała translacji tych najbardziej popularnych wśród czytelników na język kaszubski. Sukcesywnie publikowała je w Gazecie Kartuskiej.

Wśród nich znajdą Państwo baśnie doskonale rozpoznawalne jak: Jaszk i Margaritka (pol. Jaś i Małgosia) , Snieżónka (pol. Królewna Śnieżka), Smoluszk, (pol. Kopciuszek), czy też Czerwònô Kapùcka (pol. Czerwony Kapturek).

 

Pani Irena Hirsz, dla wielu kartuzian kojarzona jest  jako nauczycielka matematyki czy nauczania początkowego w kartuskiej Jedynce. Inni z kolei kojarzą panią Irenę z publikacji felietonów kaszubskich i kalendarzy w dawnej "Gazecie Kartuskiej", czy też z uczestnictwa w komisjach przeróżnych konkursów związanych z kaszubszczyzną i działalności w kartuskim oddziale Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

 

Ilustracje do publikacji wykonała Pani Magdalena Barganowska-Olbryś, zaś korektę tekstów kaszubskich dokonał dr Dariusz Majkowski. Projekt koordynowała Barbara Kąkol.

Gośćmi byli m.in. Burmistrz Kartuz Mieczysław Grzegorz Gołuński, Przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Kaszubskiego Ryszard Mielewczyk, prezes kartuskiego oddziału ZKP Kazimierz Formela, dr Elżbieta Bugajna jak również Jarosław Ellwart - właściciel Wydawnictwa Region. Na spotkanie przybyła także rodzina pisarki.

Wydanie baśni zostało dofinansowane przez Gminę Kartuzy.

Na zdjęciu: Irena Hirsz wpisująca dedykację w książki. 

Na zdjęciu: Irena Hirsz

 

    Na zdjęciu od lewej: córka Ireny Hirsz oraz Barbara Kąkol Dyrektor Muzeum.     

      

Na zdjęciu: Mieczysław Grzegorz Gołuński Burmistrz Kartuz wraz z przybyłymi gośćmi.           Na zdjęciu: córka Ireny Hirsz wraz z Burmistrzem Kartuz.

     

Na zdjęciu prezes kartuskiego oddziału ZKP Kazimierz Formela wraz z przybyłymi gośćmi    Na zdjęciu: Mieczysław Grzegorz Gołuński Burmistrz Kartuz
                                                                                                                                                   wraz z przybyłymi gośćmi. 

     

Na zdjęciu:Wanda Lew-Kiedrowska oraz pani Magdalena Barganowska-Olbryś                                    Na zdjęciu: Jolanta Czerwińska

           

         

Podkategorie